هنر کارت

  • واریز آنی هزینه های بیمه تکمیلی
  • واریز آنی طرح تکریم
  • واریز آنی طرح کمک مستمری

امتیاز نقدی هنر کارت در مراکز فرهنگی و هنری

ضوابط و مقررات

  • مسئولیت صحت اطلاعات هویتی صرفا برعهده ی دارنده کارت می باشد.
  • تمام قوانین و شرایط استفاده از کارت های بانکی در مورد هنر کارت موثر می باشد.
  • ادامه ...

امتیاز نقدی هنر کارت در مراکز فرهنگی و هنری

هنر کارت دانلود برنامه