درباره ما

هنر کارت یک پروژه ارائه خدمات بانکی به اعضای صندوق اعتباری هنر است که با همکاری بانک آینده در کشور انجام می شود.
مجری پروژه هنر کارت "شرکت هنر کارت بنیان ایرانیان" است که در زمینه پروژه های فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی فعالیت می کند.
مقدمات اجرایی هنر کارت به عنوان یکی از پروژه های مهم صندوق اعتباری هنر از سال 1398 آغاز شده و صمیمانه امیدواریم بتوانیم خدمات متمایزی را به دارندگان هنر کارت ارائه دهیم و همراه با هم زندگی شیرین تری را تجربه کنیم.

معرفی هنر کارت
هنر کارت دانلود برنامه